Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukea, ohjausta, neuvontaa ja prosessi, jonka tarkoituksena on voimaannuttaa asiakas selviämään itse monista arjen haasteista. Valmennus suoritetaan pääosin keskustelemalla ja tavoite on, että asiakas oivaltaa itse uusia toimintatapoja ja niitä voidaan myös opettaa tarpeen mukaan.

Valmennuksessa keskitytään lisäksi löytämään henkilön vahvuuksia ja monilla on jopa erityislahjakkuuksia, joita ei ehkä ole huomattu muiden vaikeuksian takia. Kaikilla on paljon vahvuuksia neuropsykiatrisesti määriteltyjen oireiden lisäksi. Tavoitteena itselläni on koko kokemustani hoitoalalta hyödyntäen saada arkea haittaavia oireita merkittävästi lievenemään ja olen havainnut, että se on mahdollista.

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin seuraavista neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista joko diagnosoituna tai ilman sitä vastaavilla vaikutuksilla:

- ADHD tai ADD
- Aspergerin syndrooma
- Touretten syndrooma
- Oppimis- tai opiskeluvaikeuksia
- Aistiyli- tai aliherkkyyksiä
- Muita vastaavia

Valmennuksessa on tärkeää, että valmennettava kokee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi sellaisena ihmisenä kuin sillä hetkellä on. Ymmärtäminen on tärkeää. Itselläni on ollut lievänä ADD-piirteitä ja aistiyliherkkyyttä, mutta niistä ei ole ollut itselleni haittaa tai rajoitetta elämässä. Päinvastoin olen voinut käyttää hyödyksi niitä vahvuuksia, joita ovat esim. rauhallisuus, kärsivällisyys, tarkkuus, laaja ymmärrys kaikesta, kaikkien kanssa toimeen tuleminen.

Neuropsykiatrinen valmennus antaa tukea itsenäistymiseen, elämänhallintaan, työhön opiskeluun ja harrastuksiin. Sen vaikutuksesta itsetunto ja minäkuva vahvistuvat. Valmennusta voidaan antaa myös vanhemmille, jotta he saisivat hyviä keinoja selvitä paremmin arjesta.

Valmennus suunnitellaan yksilöllisesti, koska jokainen on erilainen. Suunnittelussa otetaan huomioon valmennettavan, vanhempien, opettajien ja muiden yhteistyötahojen toiveet, jos vaan mahdollista. Monesti moniammatillinen yhteistyö onkin hyvin tärkeää, jotta ohjaus voi edetä kaikessa normaalissa elämässä, ei vain valmennuksessa. Tapaamisia valmennuksessa on tarpeesta ja sopimuksesta riippuen noin kerran viikossa, tarvittaessa harvemminkin. Osa voidaan toteuttaa myös asiakkaan luona. Yhden valmennusjakson kesto on normaalisti 10-20 krt.

Valmennukseen saattaa saada joillain paikkakunnilla työvoimahallinnosta tai Kelasta maksusitoumuksen, mutta useimmiten kustannukset jäävät vanhempien vastuulle. Valmennuksen hinta on 50 € / h + mahdolliset matkakustannukset.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

 

 

 

© Hannu Hyttinen